چهارشنبه, 12 مهر 1402  
اخبار کنفرانس
1398/12/17

لیست مقالات پذیرفته شده در کنفرانس

جهت مشاهده مقالات به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ادامه مطلب
1397/09/15

خبر تستی 1

خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر

ادامه مطلب
1397/09/13

خبر تستی 2

خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر

ادامه مطلب
1397/08/30

خبر تستی 3

خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر خلاصه خبر

ادامه مطلب

جهت دریافت نام کاربری و کلمه عبور برای تست سامانه با شماره 09111204166 تماس بگیرید

برگزارکنندگان
قالب نگارش مقاله
کمیته علمی